Фотолов


За тези, които предпочитат фотоапарата пред оръжието!

Стакевският Балкан е място, съхранило история и природа, непокътнато от човека, дом на редки местообитания на диви животни, птици и растения. Бивша погранична зона,то е изключително девствено и съхранено. Землището на селото попада в биосферен резерват и дивечовъдно стопанство, така че възможността да се срещнат диви животни е много голяма.

RECENT POSTS: