Пешеходни преходи

Стакевският Балкан е място, съхранило история и природа, непокътнато от човека, дом на редки местообитания на диви животни, птици и растения. Бивша погранична зона, мястото е изключително девствено и съхранено. Не забравяйте да се въоръжите с фотоапарати – по време на преходите ще минаваме покрай останки от стари гранични постове и застави, паметници и древни каменни къщи. Мястото попада в биосферен резерват и дивечовъдно стопанство, така че възможността да срещнем и диви животни е голяма.

Маршрут I Село Стакевци – местността „Писана Бука” Обща продължителност на маршрута - 4500 м. Общо три прехода: 1-ви преход – остър наклон 2-ри преход – равнина 3-ти преход – стръмен Времетраенето на придвижване в една посока с бавен ход е 3 часа, а с по-бързо темпо - 2,5 часа. Пътеката по маршрута непрекъснато се редуват гористи с тревисти отсечки.

Маршрут II Село Стакевци – местността „Лалкин град” Обща продължителност на маршрута - 4500 м. Общо два прехода: 1-ви преход – равнинен 2-ри преход – лек приятен наклон Трасето преминава през вековни букови гори, следвайки бившата граница със съседна Сърбия.

RECENT POSTS: