"Тръбите" в местността "Планиница"

Останки от десетки метални "тръби", буквално прораснали в скална група,са открити на няколко километра от гр.Белоградчик,в близост до пещера"Козарника".Вкаменелите метални детайли се намират в скални блокове от бял пясъчник на възраст около 200 милиона години.Някога това е била монолитна скала,а сега всеки може да види,че могъща сила я е натрошила на кубични блокове,в които се виждат стотици и хиляди стърчащи листове,плочи и тръби.Удивително е колко са правилни формите им и колко сложна е била организацията на цялото нещо,преди да бъде разрушено.Пробите от метала показват съдържание на 80-90%желязо.Желязо на десетки милиони години,вероятно продукт на друга,непозната човешка цивилизация,запазено от окисляване и съхранило магнитните си свойства.Скалните блокове с необяснимите следи по тях са пръснати на площ с дължина повече от два километра и ширината близо 500 метра.Дали това е само игра на природата или са останки от древни съоръжения?Все още няма отговор на този въпрос,но това място отправя силно предизвикателство към традиционното мислене.

Петроглифът от Белоградчик

February 23, 2023

Петроглифът от Белоградчик

Близо до града,на място с красива природа и смайваща панорамна гледка,в скалите са изсечени древни изображениия.Те включват геометрични фигури и една звездообразна фигура,заобиколена от множество малки и големи кръгчета,подредени в полукръгове.За разчитането на тези изображения са използвани знания,добити при изследването на рисунките от пещера"Магура",която се намита само на около 25 км.В близост е и пещера "Козарника"и пещера"Лепеница",от която са извършвани астрономически наблюдения в дълбока древност.Вероятно не е никак чудно,че именно в този район се намира и Петроглифът,който разкрива пред нас задълбочените познания на древните за космоса.Той е част от магурската астрономическа школа и представлява модел на Слънчевата система.Изображението не е изсечено върху скала,а върху една плоча,чието положение се е променило с времето.В древността камъкът е стоял така,че изображението е било хоризонтално и е показвало посоките на света,като дългата линия е сочела север.Множеството точно разположени дупки по него показват,че може да са служели за ориентиране по тях на геодезически или астрономически инструмент.Линията на юг сочи към пещера"Лепеница",която вероятно е служела за космически наблюдения.В непосредствена близост има и друго изображение на око,вероятно разположено така за да показва наблюдение.Петроглифът може да се използва и като слънчев часовник.

This is Your Third Item

May 28, 2023

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? To make this item your own click here > Add & Manage Items.

Please reload

This is Your First Item

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? Give people the info they need to go ahead and take the action you want.

To make this item your own, click here > Add & Manage Items.

This is Your Second Item

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? Give people the info they need to go ahead and take the action you want.

To make this item your own, click here > Add & Manage Items.

This is Your Third Item

Tell people more about this item. What's it about and what makes it interesting? Give people the info they need to go ahead and take the action you want.

To make this item your own, click here > Add & Manage Items.

Please reload